การตั้งค่าใช้งาน Internet, MMS และ Bookmark
การตั้งค่าแบบอัตโนมัติคือการตรวจสอบรุ่นและยี่ห้อของโทรศัพท์ หากพบว่าสามารถตั้งค่าแบบ อัตโนมัติได้
ระบบจะส่งการตั้งค่าของโทรศัพท์รุ่นนั้นๆ ทาง SMS ผู้ใช้ต้องตอบยืนยันเพี่อตั้งค่า
ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าได้ หมายเลขละ 3 ครั้งต่อวัน
1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องที่กำหนด เพื่อตรวจสอบว่าสามารถตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้หรือไม่
2. กรณีที่สามารถตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้ ลูกค้าเลือกการตั้ง Internet, MMS และ set Bookmark
3. หากพบว่าไม่สามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนบนหน้าจอ
 
     
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
(e.g. 0899221444)
submit
ใส่รหัส